Giá trị tiền thưởng của token (loại tiền ảo) lên đến VND4,200,000 khi gửi tiền lần đầu tiên ở mỗi kỳ trong 3 giai đoạn.


Giá trị tiền thưởng của token (loại tiền ảo) lên đến VND4,200,000 khi gửi tiền lần đầu tiên ở mỗi kỳ trong 3 giai đoạn.

Các giai đoạn trong sự kiện này:
Giai đoạn I : 2019/03/11 00:00 – 2019/03/18 00:00(UTC/GMT)
Giai đoạn II : 2019/03/18 00:00 – 2019/03/25 00:00(UTC/GMT)
Giai đoạn III: 2019/03/25 00:00 – 2019/04/01 00:00(UTC/GMT)

Chi tiết sự kiện:

TIỀN THƯỞNG KHI GỬI
Sự kiện của chúng tôi gồm có ba giai đoạn. Khi bạn thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mỗi kỳ, bạn có thể nhận được 3% tiền thưởng của token trong phạm vi chỉ định lên đến VND300.000.

Khối lượng tiền gửi đầu tiên trong mỗi kỳ Phần thưởng Điều kiện nhận tiền thưởng
< trị giá VND10,000,000 3% Yêu cầu phải thực hiện nhiều hơn 1 lần giao dịch
≧ trị giá VND10,000,000 Token trị giá VND300,000

 ㆍ7 loại token được chỉ định bao gồm: BTC,ETH,XRP,LTC,TUSD,GUSD,ETC.
 ㆍPhần thưởng chính là loại token tương ứng với loại tiền khi bạn thực hiện giao dịch gửi.
 ㆍỞ mỗi kỳ hạn, bạn phải giao dịch ít nhất 1 lần để đủ điều kiện nhận thưởng.
Bạn có thể thực hiện 3 lần việc gửi tiền đầu tiên để đạt điều kiện trong 3 giai đoạn, tổng giá trị token lên đến VND900,000!


TIỀN THƯỞNG THÊM
Trong ba giai đoạn, nếu những người theo dõi Twitter của BitOne Trade HK vượt hơn 10,000, bạn có thể nhận được nhiều hơn 11% tiền thưởng của token lên đến khoảng VND3,300,000.

Nhận TIỀN THƯỞNG KHI GỬI & TIỀN THƯỞNG THÊM lên tới VND4,200,000


.................
Chú thích:
1. Phần thưởng sẽ được chuyển đến trong vòng 2 tuần sau mỗi kỳ. Bạn có thể đăng nhập và kiểm tra tài khoản của mình tại BitOne Trade HK.
2. BitOne Trade HK có quyền sửa đổi, hủy bỏ sự kiện hoặc quy định của sự kiện theo quyết định của chúng tôi và là bên có quyền hạn sau cùng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào. Nếu chúng tôi có bất kỳ sự thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng thông báo cập nhật ở đây.
3. Tổng tiền thưởng cho sự kiện này là số lượng token trị giá VND645,000,000. Sự kiện kết thúc khi tất cả tiền thưởng đã hết.
4. Tất cả các giao dịch mà chúng tôi cho là rửa tiền sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch của bạn.p
5. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sự kiện, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi Biểu mẫu tại đây: https://bitonetrade.hk/eng/inquiry-for-trading/PAGE TOP

Thank you for visiting BitOne Trade HK

Welcome to Register

Copyright © 2018 Bit One Hong Kong Ltd. All Rights Reserved